Liiva (Muhu) – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół św Katarzyny w Muhu został zbudowany prawdopodobnie w połowie XIII wieku, na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1267 roku. W trakcie swej historii był kilkukrotnie uszkadzany, między innymi w 1640 roku i podczas wielkiej wojny północnej na początku XVIII stulecia. W 1941 roku został zbombardowany podczas nalotu niemieckiego. Zniszczony został wówczas dach, który naprawiono dopiero w 1958 roku. Spowodowało to niestety nieodwracalne szkody w malowidłach ściennych w kościele. Po przywróceniu niepodległości przez Estonię w 1991 roku, przeprowadzono odpowiednią renowację przy znacznej pomocy finansowej ze strony Szwecji.

Architektura

   Kościół powstawał w paru fazach. Wpierw wzniesiono kamienne ściany prostokątnej w planie nawy, następnie dodano kwadratowe jednoprzęsłowe prezbiterium z małą czworoboczną apsydą i kruchtę od strony południowej. Wewnątrz założono wysokie sklepienia krzyżowo – żebrowe, osadzone zarówno nad nawą i prezbiterium, jak i w kruchcie południowej. Z tego powodu mury obwodowe kościoła od południa i północy opięto pojedynczymi przyporami (wzmacnianymi jeszcze w okresie nowożytnym). Wnętrze kościoła pokryto w średniowieczu barwnymi polichromiami, powstałymi pod wpływem bizantyjskim.

Stan obecny

   Obecnie kościół w Muhu, pomimo zniszczeń  z czasów nowożytnych, jest jedną z najwspanialszych wczesnogotyckich budowli sakralnych w Estonii, pięknym przykładem architektury średniowiecznej, nie zniekształconej późniejszymi interwencjami i przekształceniami. Wewnątrz między innymi zobaczyć można cenne średniowieczne malowidła ścienne.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa Muhu church, St. Katherine´s Church of Muhu.

Strona internetowa web.archive.org, Muhu Katariina Kogudus.