Liiva (Muhu) – kościół św Katarzyny

Historia

Kościół św Katarzyny w Muhu został zbudowany prawdopodobnie w połowie XIII wieku, na miejscu wcześniejszej drewnianej świątyni. Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pochodzi z 1267 roku. W trakcie swej historii był wiele razy uszkadzany, między innymi w 1640 roku i podczas Wielkiej Wojny Północnej na początku XVIII stulecia. W 1941 roku został zbombardowany podczas nalotu niemieckiego. Zniszczony został dach, który naprawiono dopiero w 1958 roku. Spowodowało to niestety nieodwracalne szkody w malowidłach ściennych w kościele. Po przywróceniu niepodległości przez Estonię w 1991 roku, przeprowadzono odpowiednią renowację przy znacznej pomocy finansowej ze strony Szwecji.

Architektura

Kościół powstawał w paru fazach. Wpierw wzniesiono kamienne ściany nawy, następnie dodano prezbiterium z małą prostokątną apsydą i kruchtę od strony południowej. Jest to budowla jednonawowa, salowa z wysoko założonymi sklepieniami krzyżowo – żebrowymi. Wewnątrz zobaczyć można cenne średniowieczne malowidła ścienne, powstałe pod wpływem bizantyjskim.

Stan obecny

Obecnie kościół w Muhu pomimo zniszczeń w poprzednich wiekach jest jedną z najwspanialszych wczesnogotyckich budowli w Estonii, pięknym przykładem architektury średniowiecznej, nie zniekształconej późniejszymi interwencjami i przekształceniami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego