Koeru – kościół św Marii Magdaleny

Historia

Kościół św Marii Magdaleny w Koeru jest jednym z najstarszych w prowincji Järvamaa, gdyż jego początki sięgają połowy XIII stulecia. Został poważnie uszkodzony w trakcie wojny inflanckiej w XVI wieku i w czasie Wojny Północnej na początku XVIII stulecia. Pod koniec tamtego wieku wzniesiono obecną wieżę kościelną.

Architektura

Wysoka i przestronna budowla składa się z prostokątnej nawy, węższego i mniejszego prezbiterium zakończonego prostą ścianą oraz z dużo późniejszej wieży po stronie zachodniej. Początkowa konstrukcja salowa została około 1300 roku rozbudowana do trzynawowego kościoła halowego.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego