Kirumpää – zamek Kirrumpäh

Historia

Pierwsza wzmianka o zamku księcia biskupa dorpackiego pochodzi z 1322 roku, kiedy to został zniszczony przez wojska wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Była to wówczas przydrożna strażnica strzegąca południowej drogi handlowej z Dorpatu na Ruś i wschodniej granicy biskupstwa dorpackiego. Z racji swojego przygranicznego położenia zamek był wielokrotnie oblegany i burzony, zarówno przez armie litewskie, jak i ruskie. Podobnie jak całe biskupstwo dorpackie Kirrumpah został zniszczony w 1558 roku przez wojska Iwana Groźnego, sam zamek jednak został uratowany od ostatecznej rozbiórki przez miejscową ludność, dzięki czemu brał jeszcze udział w zmaganiach w 1656 i 1701 roku. Najpóźniej od początku XVIII wieku znajdował się w ruinie, której pozostałości niestety służyły jako źródło materiału budowlanego, przy rozbudowie nowożytnego miasta Võru.

Architektura

Zamek w swej pierwotnej postaci składał się z potężnej wieży oraz położonego na południowy wschód od niej, otoczonego murem dziedzińca. Już wtedy na zamku musiała funkcjonować kaplica. W drugiej połowie XV dokonano przebudowy i do dotychczasowych obwarowań dodano zachodnie przedzamcze oraz wieżę artyleryjską, usytuowaną w południowo – zachodnim narożu zamku głównego. Prawdopodobnie w tym czasie zabudowano także częściowo główny dziedziniec zamkowy.

Stan obecny

Obecnie o istnieniu zamku przypominają jedynie bardzo skromne, kamienne relikty, znajdujące się na wzniesieniu. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.