Käina – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół w Käina został wzniesiony w latach 1492-1515, w czasie panowania biskupa ozylskiego  Jana III Orgesa, przez co uznawany jest za jedną z najmłodszych, gotyckich świątyń Archipelagu Zachodnioestońskiego. Powstał on na miejscu wcześniejszej świątyni z XIII wieku. Początkowo patronem kościoła był święty Mikołaj, później jednak wezwanie zmieniono na św. Marcina. W latach sześćdziesiątych XVII wieku wschodnia ściana kościoła została wsparta potężnymi przyporami, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez osiadanie budowli. W latach 1859-1860 kościół został gruntownie przebudowany. Ściana południowa nawy została rozebrana, a korpus poszerzono o nową, dużą konstrukcję w południowej części budowli. W 1941 roku kościół został trafiony pociskiem zapalającym, który wpadając przez sufit chóru spalił całkowicie budynek. Od tego momentu budowla pozostaje w stanie ruiny, choć planowana jest jego odbudowa.

Architektura

Kościół powstał jako prosta, salowa, jednonawowa budowla z węższym czworokątnym  prezbiterium. W późniejszym okresie dostawiona została wieża po stronie zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego