Kaarma Kirikuküla – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św Piotra i Pawła w Kaarma został wybudowany w 1260 roku w stylu wczesnego gotyku, z kilkoma detalami romańskimi. Jeszcze w średniowieczu był częściowo przebudowywany, częściowo z powodu usytuowania na niestabilnym podłożu. W XV wieku dobudowana została wieża, a wnętrze rozdzielono na dwie nawy i założono sklepienia. Nadbudowano także zakrystię o dodatkowe piętro. Kościół był prawdopodobnie pierwszą budowlą sakralną z wieżą na wyspie Sarema.

Architektura

   Kościół jest typowym przykładem świątyń, które były budowane w biskupstwie Ozylii, z prostym korpusem nawowym i krótkim, węższym prezbiterium zamkniętym prostą ścianą. Od XV stulecia budowla została wzbogacona o wieżę od strony zachodniej oraz sklepienia nawy i chóru. Salową budowlę przemieniono wówczas w konstrukcję dwunawową. Osobliwością jest pokój z kominkiem zbudowanym nad zakrystią po stronie północnej. Pierwotnie mógł służyć jako schronienie, lecz później prawdopodobnie służył pielgrzymom przybywającym z pobliskiej Gotlandii. Małe okna zakrystii nawiązują jeszcze do okresu romańskiego, w odróżnieniu od większych, ostrołukowych okien nawy. Wskazuje to na zakrystię jako na jeden z najstarszych, obok ścian nawy, elementów kościoła.
   Wewnątrz świątyni zachowały się średniowieczne freski, chrzcielnica z XIII wieku i rzeźba św. Szymona z Cyreny z połowy XV stulecia. Dodatkowo filary kościoła zdobią kamienne rzeźby z XV wieku, przedstawiające prosty i sugestywny styl, wywodzący się spod wpływów opactwa Padise i klasztoru dominikanów w Tallinie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego