Kaarma Kirikuküla – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św Piotra i Pawła w Kaarma został wybudowany w 1260 roku w stylu wczesnego gotyku, z kilkoma detalami romańskimi. Jeszcze w średniowieczu był częściowo przebudowywany, częściowo z powodu usytuowania na niestabilnym podłożu. W XV wieku dobudowana została wieża, a wnętrze rozdzielono na dwie nawy i założono sklepienia. Nadbudowano także zakrystię o dodatkowe piętro. Kościół był prawdopodobnie pierwszą budowlą sakralną z wieżą na wyspie Sarema.

Architektura

   Pierwotna budowla składała się z prostego, jednonawowego korpusu, krótkiego, węższego prezbiterium, na wschodzie zamkniętego prostą ścianą i zakrystii po stronie północnej. W XV stuleciu kościół został wzbogacony o wieżę od strony zachodniej oraz sklepienia nawy i chóru. Budowlę przekształcono wówczas w konstrukcję dwunawową. Nietypowe było pomieszczenie z kominkiem utworzone nad zakrystią po stronie północnej. Pierwotnie mogło służyć jako schronienie, lecz później prawdopodobnie służyło pielgrzymom przybywającym z pobliskiej Gotlandii. Małe okna zakrystii nawiązywały jeszcze do okresu romańskiego, w odróżnieniu od gotyckich większych, ostrołukowych okien nawy. Wskazuje to na zakrystię jako na jeden z najstarszych, obok ścian prezbiterium, elementów kościoła.

Stan obecny

   Kościół jest typowym przykładem świątyń, które były budowane w biskupstwie Ozylii, choć jego pierwotną sylwetkę nieco zniekształcają masywne przypory przy zachodnich narożnikach. Wewnątrz świątyni zachowały się średniowieczne freski, chrzcielnica z XIII wieku i rzeźba św. Szymona z Cyreny z połowy XV stulecia. Dodatkowo filary kościoła zdobią kamienne rzeźby z XV wieku, prezentujące prosty i sugestywny styl, wywodzący się spod wpływów opactwa Padise i klasztoru dominikanów w Tallinie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego