Johvi – kościół św Michała

Historia

Kościół św Michała w Johvi po raz pierwszy pojawił się w źródłach w 1364 roku, w związku najazdem wojsk Nowogrodu Wielkiego. Musiał więc zostać zbudowany wcześniej, prawdopodobnie w połowie XIV wieku. W 1426 roku cystersi sprzedali swoją ziemię w parafii Johvi inflanckiej gałęzi zakonu krzyżackiego, który od tego momentu przejął patronat nad kościołem. W XV lub na początku XVI stulecia został on przebudowany, dostawiona została wówczas wieża, wnętrze przesklepiono, a całość ufortyfikowano. Świątynia była niszczona w czasie działań wojennych: na początku wojny inflanckiej w 1558 roku oraz podczas Wielkiej Wojny Północnej w 1703 roku. Według tradycji z rąk żołdaków cara Iwana Groźnego w kościele miało zginąć ponad stu chłopów. W 1728 roku kościół otrzymał barokowe zwieńczenie wieży, zastąpione w 1875 przez obecne, neogotyckie.

Architektura

Kościół jest budowlą salową i jedną z największych w Estonii świątyń jednonawowych o wymiarach wewnętrznych 35,15 x 13,85. Jako iż początkowo pełnił on funkcje obronne, posiadał niewielkie, wąskie okna i otoczony był ziemnym wałem z częstokołem. Po przebudowie z XV/XVI wieku otrzymał dodatkowo drewniane hurdycje, a nad sklepieniami urządzono skład amunicji i zbrojownie. Od strony zachodniej dobudowano wieżę o funkcji obronno-obserwacyjnej.  Pod ołtarzem znajdowały się pomieszczenia piwniczne o funkcji krypty, kaplicy i zakrystii, prowadziły do nich dwa przejścia z prezbiterium. Rozwiązanie to wywodzące się jeszcze z tradycji romańskiej jest dość nietypowe i rzadkie na terenie Estonii. Kościół jest też jednym z dwóch na terenie Estonii w który przypory zostały zbudowane wewnątrz budowli, a nie przy zewnętrznych ścianach.

Stan obecny

Obecnie kościół przystosowany jest do zwiedzania, działa w nim muzeum, umieszczone w dwóch podziemnych pomieszczeniach, prezentujące znaleziska archeologiczne m.in. najstarsze w Estonii elementy metalowe z grobowców w Jäbara. W kościele odbywają się także koncerty ze względu na jego znakomitą akustykę.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego