Helme – zamek zakonny

Historia

Dokładna data powstania zamku nie jest znana, nie wiadomo także czy powstał on na miejscu wcześniejszego grodu pogańskiego. W źródłach pisanych zamek Helme (Helmet) pojawił się po raz pierwszy w 1412 roku, choć jego wzniesienie prawdopodobnie nastąpiło dużo wcześniej, zapewne w pierwszej połowie XIV wieku. Stanął on w centrum inflanckich posiadłości zakonu krzyżackiego przy drodze łączącej Wenden z Fellinem. W 1471 więziono w nim obalonego przez współbraci zakonnych, mistrza krajowego Inflant Johanna Waldhaus von Heerse. Wiadomo również, iż w 1560 roku w pobliżu zamku rozegrała się bitwa pod Ermes w której wojska moskiewskie rozgromiły siły inflanckiej gałęzi krzyżaków. Pomimo tego zamek szczęśliwie uniknął większych zniszczeń i przeszedł pod panowanie polsko-litewskie. Kres militarnej historii zamku przyszedł w 1658 roku, gdy Helme zniszczyły wojska rosyjskie grabiące tereny południowej Estonii. Od tego czasu zamek pozostaje w ruinie.

Architektura

Zamek miał kształt nieregularny, dostosowany do kształtu wzgórza na którym został wzniesiony. Niewiele wiadomo na temat wewnętrznego rozplanowania pomieszczeń zamkowych. Pewne jest natomiast, iż główna brama zamkowa znajdowała się od południa, a prowadził do niej most oparty na kamiennych filarach. Zidentyfikowana została również główna, kwadratowa wieża zamkowa, położona w połowie długości zachodniego muru. Zabudowa wewnętrzna zamku przylegała do muru obwodowego, a całe założenie otaczała podwójna fosa.

Stan obecny

Pomimo tego, iż zamek jeszcze w XIX stuleciu znajdował się w nie najgorszym stanie, dziś jest w postaci ruiny z niewielkimi reliktami zabudowy wewnętrznej i dłuższymi fragmentami muru obwodowego. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.