Haljala – kościół św Maurycego

Historia

Pierwszy drewniany kościół w Haljala powstał w XIII wieku, wzniesienie obecnego, kamiennego nastąpiło w latach 1430-1440, natomiast wieżę kościelną postawiono pod koniec XV stulecia. Pełnił on wówczas także funkcję obronną, wiadomo iż składowana w nim była broń. W 1558 roku świątynia została uszkodzona w czasie wojny inflanckiej, a w 1703 roku w trakcie Wojny Północnej został spalony przez żołnierzy rosyjskich. Kolejny pożar dotknął budowlę w 1831 roku, niszcząc wieżę i dach kościoła. Odbudowę nadającą świątyni dzisiejszy wygląd przeprowadzono w 1865 roku.

Architektura

Kościół jest budowlą halową, trójnawową, orientowaną względem stron świata. Składa się z prostokątnego korpusu nawowego, węższego i krótszego prezbiterium zamkniętego prostą ściną oraz z 34 metrowej wieży po zachodniej stronie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego