Haljala – kościół św Maurycego

Historia

   Pierwszy drewniany kościół w Haljala powstał w XIII wieku, wzniesienie murowanego, kamiennego nastąpiło w latach 1430-1440, natomiast wieżę kościelną postawiono pod koniec XV stulecia. Pełnił on wówczas także funkcję obronną, wiadomo iż składowana w nim była broń. W 1558 roku świątynia została uszkodzona w czasie wojny inflanckiej, a w 1703 roku w trakcie wielkiej wojny północnej został spalony przez żołnierzy rosyjskich. Kolejny pożar dotknął budowlę w 1831 roku, niszcząc wieżę i dach kościoła. Odbudowę, nadającą świątyni dzisiejszy wygląd, przeprowadzono w 1865 roku.

Architektura

   Kościół jest budowlą halową, trójnawową, orientowaną względem stron świata. Składa się z prostokątnego korpusu nawowego, węższego i krótszego prezbiterium zamkniętego prostą ściną oraz z wielobocznej wieży po zachodniej stronie o 34 metrach wysokości. Elewacje od strony zewnętrznej pozostały gładkie, przeprute jedynie ostrołucznymi, wysokimi oknami i portalem wejściowym po stronie południowej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego