Ambla – kościół NMP

Historia

   Wznoszenie kościoła w Ambli, jednego z najstarszych w centralnej Estonii, rozpoczęto w połowie XIII wieku, a ukończono około 1270 roku. Nieco później lecz jeszcze w XIII stuleciu dobudowano zakrystię, a na początku XIV wieku kruchtę od strony północnej. Kościół nosił wówczas wezwanie Najświętszej Marii Panny, głównej patronki zakonu krzyżackiego, pełnił także funkcje obronne. W XVI wieku doznał uszkodzeń w czasie wojen inflanckich, zniszczone wtedy zostało m.in. całe pierwotne wyposażenie kościoła. Nowe, barokowe powstało w czasie XVII-wiecznej restauracji świątyni. W 1857 roku kościół doznał ponownych zniszczeń w wyniku pożaru, który strawił dach i wieżę. Odbudowę przeprowadzono już w następnym roku.

Architektura

   Kościół jest orientowaną, trójnawową budowlą halową z wyniosłą, strzelistą wieżą od strony zachodniej wtopioną w korpus. Bryła świątyni jest surowa, przerywana jedynie wąskimi ostrołukowymi oknami. Od wschodu znajduje się krótkie i prosto zamknięte prezbiterium. Pierwotna, średniowieczna budowla posiadała jeszcze zakrystię i sklepioną kruchtę od strony północnej. Rozeta znajdująca się w zachodniej części korpusu był jedną z pierwszych jakie powstały na terenie Estonii.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego