Zamek dolny

W średniowiecznym zamku wieloczłonowym część gospodarcza, rozwinięta często w ostatniej fazie rozwojowej, objęta wspólnym systemem obronnym z zamkiem średnim i górnym. Niekiedy termin stosowany równoznacznie z podzamczem.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika