Wieża

Element obronny, głównie w fortyfikacji średniowiecznej, przystosowany przede wszystkim do samodzielnej obrony. Może prowadzić charakterystyczny czołowy sposób obrony, jednocześnie horyzontalny i wertykalny. Wieża może posiadać bryłę kolistą, czworoboczną, wieloboczną, niekiedy zróżnicowaną na poszczególnych poziomach. W odróżnieniu od baszty nie prowadzi obrony flankowej. Szczególną formę posiada wieża z ostrogą.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika