Sklepienie wachlarzowe

Sklepienie zbudowane na żebrach promieniście rozchodzących się z przyściennych punktów podparcia, takich jak np. wspornik, półkolumna, służka. Sklepienie wachlarzowe pojawiło się w drugiej połowie XIV wieku, a najczęściej stosowane było w okresie późnego gotyku angielskiego, tzw. stylu wertykalnego, który zdominował architekturę angielską w XV wieku.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika