Sklepienie sieciowe

Sklepienie najczęściej kolebkowe, w którym wprowadzono krzyżujące się żebra tworzące siatkę rombów, co nadaje mu kształt sieci. Sklepienie wprowadzono pod koniec gotyku. Stosowane głównie w Niemczech, Niderlandach i Polsce.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika