Sklepienie gwiaździste

Sklepienie krzyżowo-żebrowe lub żaglaste, w którym wprowadzono dodatkowy podział pól tworząc obraz gwiazdy. Najprostsze sklepienie gwiaździste powstaje, gdy zamiast żeber diagonalnych sklepienia krzyżowo – żebrowego wprowadzi się trójpromienie. Z czasem zaczęto wprowadzać dodatkowe żebra, przez co powstawały bardziej skomplikowane układy zacierające podział na przęsła, zbliżone do sklepień sieciowych.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika