Rozglifienie (glif)

Ukośne uformowanie ościeża okna lub drzwi, stosowane w murach o znacznej grubości zarówno od strony wewnętrznej budynku, jak i zewnętrznej. Glifowanie pozwala na lepsze oświetlenie wnętrza lub poszerzenie przejścia. Stosowane również w otworach strzelniczych w budowlach obronnych w celu zwiększenia pola ostrzału. Rozglifienie jest charakterystyczne dla architektury średniowiecznej.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika