Pinakiel (sterczyna)

Pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawędzie często dekorowane są żabkami i często zwieńczone kwiatonem. Jest charakterystyczny dla architektury gotyckiej. Pinakiel obok swojej dekoracyjnej roli pełnił też funkcję dociążającą przyporę. Dodatkowe obciążenie pinaklem kierowało wektor ukośnej siły rozporu sklepienia bardziej w dół. Chroniło to ścianę budynku przed skrzywieniem przez siłę rozporu sklepienia i dzięki temu pozwalało na zachowanie stateczności konstrukcji. Pinakiel może stanowić zwieńczenie skarpy, naroża wieży, wimpergi, szczytu itp. Wykorzystywany jest również jako element zdobniczy w rzemiośle artystycznym. Jest częstym elementem zwieńczeń gotyckich nagrobków baldachimowych, pastoforiów, ołtarzy.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika