Ostrokół

Urządzenie obronne wznoszone na przedpolu jako przeszkoda w postaci ciągu zaostrzonych kołów, osadzonych jednym końcem w ziemi, krzyżujących się na kształt litery „X”. W wypadku gdy ostrokół był stanowiskiem, jego dolną część, poniżej skrzyżowania kołów, wyplatano wikliną na kształt płotu jako osłonę.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika