Nawa

nawa główna

Część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe. Wyróżniamy wtedy centralnie położoną nawę główną i nawy boczne usytuowane po bokach nawy głównej. Nawy są zazwyczaj oddzielone rzędem podpór, słupów, filarów lub kolumn.

nawy boczne

powrót do indeksu alfabetycznego słownika