Machikuły

Murowane urządzenie obronne powstałe przez nadwieszenie przedpiersia na wspornikach wysuniętych przed lico muru. Utworzone w ten sposób otwory pomiędzy wspornikami umożliwiały bezpośrednia obronę pionową podstawy ściany bronionego elementu. Najczęściej stosowane na murze obwodowym zamków i miast średniowiecznych, basztach, wieżach.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika