Krużganek

Długi korytarz (ganek), okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec na jednej lub kilku kondygnacjach, pełniący funkcję komunikacyjną. Na ogół przykryty sklepieniem lub stropem płaskim, na zewnątrz otwarty najczęściej arkadami filarowymi lub kolumnowymi. Budową i funkcją przypomina podcień, jednakże różni się od niego tym, że jest dostawiony do lica muru, podczas gdy podcień jest z nim równy. W średniowieczu stanowił część klasztoru lub zamku.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika