Kościół bazylikowy

Chrześcijańska świątynia wielonawowa z nawą główną wyższą od naw bocznych i posiadająca okna ponad dachami naw bocznych. Zasadniczo budynek bazyliki ma układ podłużny, podzielony jest na część centralną czyli nawę główną oraz nawy boczne, po jednej, dwie lub nawet trzy z każdej strony. Nawy przykryte są oddzielnymi dachami, a część centralna jest wyższa od naw bocznych, co umożliwia doświetlenie wnętrza przez pas górnych okien. Wszystkie nawy są oddzielone od siebie ścianami, filarami lub słupami stanowiącymi elementy nośne.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika