Kapitularz

Pomieszczenie klasztorne służące zakonnikom do zebrań, także sala zebrań kapituły kanoników. Najczęściej usytuowany był w pobliżu prezbiterium lub przy krużganku w skrzydle wschodnim zabudowań klasztornych. Kapitularz obiegały wokół przyścienne drewniane lub kamienne ławy. Swym urozmaiconym układem przestrzennym i bogatym wystrojem architektonicznym wyróżniały się szczególnie w okresie gotyku. Kwestią kontrowersyjną wśród naukowców jest istnienie kapitularzy na zamkach zakonu krzyżackiego, których funkcję pełniły prawdopodobnie refektarze.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika