Fryz

Element wystroju architektonicznego w postaci poziomego, ciągłego, płaskorzeźbionego lub malowanego pasa o rozmaitych motywach dekoracyjnych. Fryz był stosowany do wizualnego podziału i zdobienia zarówno elewacji jak i wnętrz budowli. W budowlach klasycznej architektury starożytnej fryzem nazywamy środkową część belkowania między architrawem a gzymsem.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika