Empora

Element architektoniczny występujący najczęściej w kościele w postaci odrębnej kondygnacji o charakterze antresoli, usytuowanej nad kruchtą lub nadwieszonej nad głównym wejściem do świątyni. Empora jest galerią wspartą na kolumnach lub filarach, otwartą do wnętrza kościoła. Umieszczona nad nawami bocznymi tworzy najczęściej osobne pomieszczenie dla zakonników. Empory przy prezbiterium pełniły funkcję skarbca, kaplicy lub loży władców. Umieszczona nad kruchtą lub pomiędzy nawą a prezbiterium, przeznaczona była na ogół dla śpiewaków i instrumentów muzycznych. Empora może okalać też cały kościół.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika