Donżon

Obronna, średniowieczna siedziba feudała o charakterze łączącym cechy wieży mieszkalnej i zamku z pełnym programem mieszkalnym i obronnym. Cechą istotną donżonu jest jego dominacja nad otoczeniem (miastem, zamkiem, otwartą przestrzenią). Wieże mieszkalne tego typu zaczęły najwcześniej powstawać w stylu romańskim we Francji w X i XI wieku (Langeais, Fréteval, Loches, Beaugency), a następnie po najeździe Normanów rozpowszechniły się w Anglii. W Polsce termin donżon jest niewłaściwie używany na określenie wieży, stołpu lub zamku górnego.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika