Dolmen

Prehistoryczna budowla megalityczna pierwotnie tworząca komorę grobową, przykrytą kopcem ziemi lub kamieni. Komora składała się z głazów wkopanych pionowo w ziemię i wielkiego, najczęściej płaskiego kamienia, który był na nich ułożony i pełnił rolę stropu. Obecnie większość komór grobowych pozbawiona jest zewnętrznej ziemno – kamiennej obudowy, które zanikły w wyniku rozproszenia lub celowej rozbiórki na materiał budowlany. Budowle te są charakterystyczne dla neolitu europejskiego. Najwcześniejsze powstały około 7000 lat temu, większość około 4000–3000 roku p.n.e. Słowo dolmen jest pochodzenia celtyckiego (daul – stół, maen – kamień), chociaż powstały one one na wiele wieków przed przybyciem Celtów.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika