Brona

Krata zamykająca otwór bramy warownej i podnoszona za pomocą specjalnych urządzeń. Najczęściej wykonana z twardego drewna okutego żelaznymi wzmocnieniami, niekiedy w postaci kolców lub żelazna o niewielkich otworach. Pionowy ruch brony stabilizowany był prowadnicami umieszczonymi w obudowie otworu bramy.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika