Biforium (bifora)

Arkadowe okno lub przeźrocze podzielone najczęściej kolumienką lub słupkiem na dwie części. Biforia były charakterystyczne dla budownictwa romańskiego i gotyckiego.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika