Baszta łupinowa (wykuszowa)

W fortyfikacji średniowiecznej rodzaj baszty utworzonej przez załamanie muru obronnego w kierunku przedpola o formie półkolistej, trójkątnej lub czworobocznej, otwartej szyją do wnętrza obwodu. Baszty wykuszowe wyposażone były w urządzenia typowe dla muru obronnego. Z czasem baszty łupinowe przebudowywano tworząc baszty zamknięte.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika