Archiwolta

Zdobione ornamentami, profilowane lico łuku zamykającego portal lub każdy inny łukowo u góry zakończony otwór w ścianie budowli, najczęściej bogato zdobione. Archiwoltę stosowano w architekturze wszystkich okresów i kierunków. Archiwolta występująca samodzielnie na płaszczyźnie muru nazywa się archiwoltą ślepą.

powrót do indeksu alfabetycznego słownika