Nowości na medievalheritage.eu – luty 2019

W lutym udało mi się wzbogacić portal o 78 kolejnych zamków, kościołów i klasztorów z terenu Czech. Spośród starszych, już zamieszczonych miejsc poprawiłem, uzupełniłem i wzbogaciłem o nowe grafiki zamki w Kole, Ząbkowicach Śląskich, Barcianach, Lidzbarku Warmińskim, Oleśnicy, Kurozwękach, Brzegu, Jaworze, Lubawie, Podgrodziu, Majkowicach,  Bodzentyniu, Chęcinach, Iłży, Nowym Korczynie, Pińczowie, Kruszwicy, Strzelcach Opolskich, Grodźcu, Papowie Biskupim, kościołów w Dąbrówce, Pelpinie, Tczewie, murów miejskich w Toruniu, Głogowie, Jaworze i Wrocławiu. Mniejsze poprawki i uzupełnienia dotknęły zabytki w Tematinie, Szydłowie, Tudorowie, Rytwiananch, Tarnowie, Sandomierzu, Rembowie, Mokrsku Górnym, Borysławicach, Bolesławcu Śląskim, Kłodzku, Ząbkowicach Śląskich (mury) i Gniewie (kościół) oraz większości zamków z terenu Moraw.