Llanafan Fawr – kościół św Afana

Historia

Wezwanie kościoła w Llanafan Fawr i jego pobliski cmentarz sugerują wczesnośredniowieczne korzenie świątyni, jednak data budowy nie jest znana. W XVI wieku przy kościele pochowano Thomasa Hueta, który jako pierwszy przetłumaczył na język walijski Księgę Objawienia. W 1765 roku przebudowana została wieża z wykorzystaniem przyziemia starszej budowli. W 1887 roku kościół znajdował się w ruinie, w związku z czym zdecydowano się na drastyczną odbudowę i przebudowę. Zburzono prezbiterium, które zastąpiono nowym, przemurowano ścianę południową, a także zburzono i wzniesiono nową kruchtę.

Architektura

Kościół jest orientowaną względem stron świata, jednonawową, salową budowlą na planie prostokąta, bez wydzielonego z bryły zewnętrznej prezbiterium. Od strony zachodniej posiada czworoboczną wieżę. W ściany kościoła wmurowanych jest wiele kamieni z rzeźbionymi zdobieniami datowanymi na V/VI wiek.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Afan. A Grade II Listed Building in Llanafanfawr (Llanafan Fawr), Powys.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Afan’s church, Llanafan.