Trenčín – Dom Kata

Historia

Budynek prawdopodobnie istniał już w XVI wieku, gdyż widać go na najstarszym znanym przedstawieniu Trenczyna z 1580 roku. Nazwa Domu Katowskiego, Katowni czy Domu Miasta Kata opiera się na ustnej tradycji, zgodnie z którą w XVII wieku miał w nim mieszkać kat i znajdować się więzienie miejskie. Prawo miecza przyznał miastu Zygmunt Luksemburski w 1412 roku wraz z przyznaniem tytułu wolnego miasta królewskiego. Egzekucje wykonywał kat miejski, zwykle pod murami miejskimi w pobliżu Dolnej Bramy. Najczęstszą formą stracenia było ścięcie lub powieszenie. Na ówczesnych Węgrzech ścinano obosiecznym mieczem, ze skazańcem klęczącym lub siedzącym na krześle. Według źródeł pisanych w Trenczynie były dostępne trzy miecze miejskie z których dwa zachowały się w zbiorach Muzeum Trenczyńskiego.

Architektura

Budynek reprezentuje charakterystyczny dom miejski na planie czworoboku z okrężną drewnianą galerią. Pierwotnie gotycki, posiada trzy piętra o dwutraktowym układzie.

Stan obecny

Obecnie zabytek zarządzany jest przez Muzeum Trenczyńskie, które w 2004 roku otworzyło w nim dwie stałe ekspozycje: „Ustawa i prawo Starego Trenczyna”, dokumentujące rozwój porządku prawnego, nadzór nad pokojem i karą w Trenczynie, a także wystawą „Trenčín”, przedstawiającą eksponaty ilustrujące życie ludzi w Trenczynie od średniowiecza do XIX wieku. Pokój na drugim piętrze służy jako okazyjna sala wystawowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa muzeumtn.sk, Katov dom.
Strona internetowa visit.trencin.sk, Katov dom.