Sedliacka Dubová – kościół św Kosmy i Damiana

Historia

Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pochodzi z 1397 roku. W tym czasie była to drewniana świątynia z cmentarzem w pobliżu, jeden z pięciu kościołów na Dolnej Orawie, który służył mieszkańcom okolicznych wiosek. Pomiędzy 1625 a 1642 rokiem kościół został przebudowany, wzniesiono wtedy m.in. kamienną wieżę. Podcza powstań Kaspra Pika i Thökölego budowla była niszczona. W latach 1735-1754 kościół został przebudowany, drewniana nawa została wówczas zastąpiona murowaną. Znaczenie kościoła jednak stopniowo spadało. W XIX wieku we wsi powstała nowa neogotycka świątynia, a stary zniszczony kościół opuszczono.

Stan obecny

Kościół znajduje się w stanie trwałej ruiny, w najlepszej kondycji znajduje się renesansowa wieża, ściany nawy i prezbiterium mają liczne ubytki murów i nie są zadaszone. W pobliżu widoczne są także relikty karneru. Wstęp na teren ruin kościoła jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Kostol svätých Kozmu a Damiána (Sedliacka Dubová).