Divín – Zičiovský kasztel

Historia

Renesansowy, obronny kasztel w Divinie został zbudowany przez Imricha Balassa  w drugiej połowie XVII wieku na miejscu wcześniejszej, XV-wiecznej budowli. Później od 1686 aż do do 1945 roku kasztel był własnością rodziny Zichów.

Architektura

Kasztel otoczony jest murami obronnymi z czterema masywnymi bastionami. Wewnątrz znajduje się dwupiętrowy dwór o kształcie litery L.

Stan obecny

W niedawno wyremontowanym kasztelu znajduje się obecnie Muzeum Historii wsi Divín. Pierwsza wystawa poświęcona jest historii dworu i rodziny zichowskiej. W pozostałych dwóch salach zobaczyć można ekspozycję historii wioski, od początku istnienia do XVIII wieku. Ostatnie dwie ekspozycje muzeum obejmują trofea myśliwskie z okolic oraz stare fotografie z Diviny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, Divín (powiat Łuczeniec).