Bytča – zamek

Historia

   Pierwotny, średniowieczny zamek należący do biskupstwa nitrzańskiego powstał w XIII wieku. W ciągu następnych stuleci zmieniał on kilkukrotnie właścicieli. W 1563 roku zamek wraz z okolicznymi dobrami kupił Franciszek Turzo z którego inicjatywy w latach 1571 – 1574 na miejscu gotyckiej budowli wybudowano renesansowe, czworokątne założenie. Jakiś czas później rezydencja w Bytczy, obok zamku Orawskiego, stała się jedną z głównych siedzib rodu Thurzonów. Na początku XVII wieku cały kompleks został powiększony o nowy budynek. Był nim tzw. Pałac Ślubów w którym zorganizowane zostały wesela wszystkich córek Franciszka Jerzego Thurzo. W 1624 roku posiadłość w Bytczy przejęta została przez członków magnackiego rodu Esterházych, a w 1686 nabyli ją Popperowie. Na przełomie XVII i XVIII wieku na zamku przebywał jako strażnik więzienny słynny słowacki bohater narodowy, zbójnik Juraj Jánošík, który spotkał się tu z wtedy jeszcze więźniem Tomášem Uhorčíkiem. Dlatego prawdopodobnie w Bytczy rozpoczęła się zbójnicka historia Janosika.

Architektura

   Pierwszy, gotycki zamek miał najprawdopodobniej formę wieży mieszkalno – obronnej, otoczonej drewniano ziemnymi obwarowaniami. Zamek renesansowy z XVI wieku składał się z czterech skrzydeł budynków z arkadowym dziedzińcem pośrodku i niskimi, cylindrycznymi basztami w narożach. Centralne wejście wiodło przez sześciopiętrową wieżę w północnym skrzydle. We wschodniej części zamku była tzw. wielka sala, przeznaczona do posiedzeń w czasie palatynatu Juraja Thurzo. W północnym skrzydle obiektu był zamkowy skarbiec, który później rodzina Esterházy zmieniła na kaplicę.

Stan obecny

   Aktualnie w zamku znajduje się Archiwum Państwowe w Bytczy, Pałac ślubów należy natomiast do Muzeum Powazskiego w Żylinie. Pod koniec 2009 roku zamek po renowacji został ponownie otwarty dla turystów, lecz z uwagi na to, że swoje siedziby mają w nim różnego rodzaju instytucje państwowe, to tylko część jego wnętrz udostępniona jest dla zwiedzających.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.