Sędziszowa – kościół św Katarzyny

Historia

   Kościół wzniesiony w połowie XIII wieku, a w XIV stuleciu został przebudowany. Zniszczony podczas najazdów husyckich w XV wieku.

Architektura

   Kaplica wzniesiona została z miejscowego łamanego porfiru, przy czym narożniki budowli wzmocniono większymi ciosami kamiennymi. Nie posiadała wieży, miała prostokątną nawę i wielobocznie zamknięte prezbiterium.

Stan obecny

   Zachował się jedynie fragment ściany szczytowej i południowo-zachodniego narożnika kościoła. Wstęp na teren ruiny jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Strona internetowa swierzawa.pl, kaplica św. Katarzyny.