Krasiczyn – zamek

Historia

Powstanie pierwszej budowli obronnej w Krasiczynie łączone jest z Jakubem z Siecina herbu Rogala, protoplastą Krasickich. Rozbudowę skromnego zamku prowadził pod koniec XVI wieku jego syn Stanisław, który przyjął nazwisko Krasicki. Kolejnym właścicielem był Marcin Krasicki, który rozbudował i przekształcił surowy zamek w rezydencję. Wzniósł on nowe skrzydło mieszkalne, oraz podwyższył mury i baszty nadając im nazwy nawiązujące do czterech szczebli władzy: Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. W następnych latach zamek trafił w ręce wojewody lubelskiego Jana Tarły, który był stronnikiem króla Augusta II, co spowodowało, że w roku 1726 Krasiczyn został najechany przez wojska rosyjskie i Kozaków. Zamek został poważnie zniszczony i obrabowany. Od 1834 roku należał do Sapiehów, którzy w XIX wieku przeprowadzili remont i częściową odbudowę.

Architektura

Pierwszą ufortyfikowaną siedzibę tworzył budynek bramny i drewniano – ziemne umocnienia na rzucie czworoboku. W końcu XVI wieku zbudowano rezydencję na rzucie zbliżonym do kwadratu, z dużym dziedzińcem, czterema basztami-bastejami w narożach i domem przy północnej kurtynie, sąsiadującym z bramą wjazdową. Mury parawanowe wyposażono w strzelnice, a zamek otoczono fosą i wałem.

Stan obecny

Obecny wygląd wyremontowanego i odnowionego zamku w Krasiczynie jest przykładem stylu renesansowo-manierystycznego. Pełni on funkcje hotelowe, rekreacyjne i konferencyjne. Ceny i godziny zwiedzania sprawdzić można na oficjalne stronie tutaj.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.