Kołobrzeg – miejskie mury obronne

Historia    Osada słowiańska początkowo położona była 3 km na południe od obecnego miasta, na prawym brzegu rzeki Parsęty (obecnie Budzistowo). Istniała już w VII – VIII wieku, stając się wkrótce umocnionym grodem. Mieszkańcy podgrodzia zajmowali się rybołówstwem, warzelnictwem soli oraz handlem z miastami nadbałtyckimi. Strategiczne znaczenie grodu docenił Bolesław Chrobry, zakładając tu w 1000 … Czytaj dalej Kołobrzeg – miejskie mury obronne