Góra – miejskie mury obronne

Historia

   Ceglane mury obronne w Górze wybudowano w drugiej połowie XIV wieku, zastępując wcześniejsze drewniano-ziemne obwarowania z palisadą. Po 1770 przystąpiono do częściowej likwidacji fortyfikacji. Zasypano fosę, wał ziemny zniwelowano, a na ich miejscu utworzono ogrody. W 1818 roku rozebrano wieżę przy bramie polskiej, w 1828 samą bramę, w 1851 roku bramę głogowską. W ciągu XIX wieku rozebrano także większość murów obronnych.

Architektura

   Obwarowania wzniesiono na planie zbliżonym do owalu z niewielkim wybrzuszeniem w części północno – wschodniej, spowodowanym usytuowaniem tam kościoła św. Katarzyny. Wejście do miasta zapewniały cztery bramy: zachodnia nazywana Głogowską, wschodnia zwana Polską oraz mniejsze furty: północna i południowa. Mur wyposażony był również w baszty, których pierwotnie było 12 lub 13. Zewnętrzną strefę obrony miasta stanowił dodatkowy wał ziemny i fosa.
   Do dzisiaj jako jedyna zachowała się tzw. Wieża Głogowska stanowiąca niegdyś element obronny Bramy Głogowskiej. Jest to budowla sześciokondygnacyjna. W dolnej części, do wysokości 1,5 metra podstawę stanowi cokół z głazów narzutowych, wyżej zbudowana jest z cegły. Na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji posiada ornament ułożony z glazurowanych cegieł. Na najwyższej kondygnacji znajduje się rząd blend z ostrołucznymi oknami. W ścianach bocznym umieszczono wąskie strzelnice i dwa portale, dawniej prowadzące na koronę murów miejskich.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.