Chobienia – zamek

Historia

   Pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1209 i 1238 roku. Zapewne odnoszą się do grodu, którego wały czytelne są do dzisiaj. Murowana budowlę obronną w stylu późnogotyckim wzniesiono około połowy XV wieku, choć pierwsze murowane zabudowania mogły powstać jeszcze w XIV stuleciu. Budowę renesansowej rezydencji rozpoczęto z inicjatywy ówczesnego właściciela Georga von Kottwitza około 1530 roku i trwała ona etapami do 1630 roku. Zabudowania przekształcono ponownie w XVIII wieku i w 1905 roku. W wyniku działań wojennych w 1945 roku budowla została zdewastowana i odtąd pozostaje w stanie postępującej ruiny.

Architektura

   Pierwotnie było to zapewne regularne założenie otoczone fosą. Przetrwało ono w murach północno-zachodniego skrzydła dzisiejszego założenia. W XVI wieku zamek ten przebudowano na czteroskrzydłową, renesansową rezydencję. Ma ona cechy obronne dzięki trzem narożnym basztom i wieży bramnej w skrzydle zachodnim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.

Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.