Chobienia – zamek

Historia

Pierwsze wzmianki o warowni pochodzą z 1209 i 1238 roku. Zapewne odnoszą się do grodu, którego wały czytelne są do dzisiaj. Murowana budowlę obronną w stylu późnogotyckim wzniesiono około XIV wieku.  Przetrwała ona w murach północno-zachodniego skrzydła dzisiejszego założenia. Zabudowania przekształcono w XVIII wieku i w 1905 roku. W wyniku działań wojennych w 1945 roku budowla została zdewastowana i odtąd pozostaje w stanie postępującej ruiny.

Architektura

Pierwotnie było to zapewne regularne założenie otoczone fosą. W 1583 zamek ten przebudowano na czteroskrzydłową, renesansową rezydencję z inicjatywy ówczesnego właściciela Georga von Kottwitza. Ma ona cechy obronne dzięki trzem narożnym basztom i wieży bramnej w skrzydle zachodnim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.