Chobienia – kościół św Piotra i Pawła

Historia

Kościół św Piotra i Pawła po raz pierwszy wzmiankowany był w 1446 roku. Zbudowany został zapewne na przełomie XIV i XV wieku. Świątynię przebudowano w latach 1584-1587 przy udziale Georga von Kottwitza młodszego. W 1616 i w 1722 roku budowla spłonęła. Wieżę odbudowano w 1620, a cały kościół ponownie w 1724 roku. W latach 1725-1727 wykonano także nowe wyposażenie na koszt urzędników z cesarskiej faktorii solnej.

Architektura

Kościół jest jednonawową, orientowaną budowlą z węższym, trójbocznie zakończonym prezbiterium. Do korpusu świątyni przylega zakrystia i dwie kaplice oraz masywna wieża o rzucie prostokątnym, przechodzącym w oktagon. Korpus nawowy jest oskarpowany i zwieńczony dachem dwuspadowym. Wieża została nakryta hełmem ostrosłupowym. Ponad nawą znajduje się płaski strop, nad prezbiterium zaś sklepienie kolebkowe z lunetami. Wewnątrz zachowała się zabytkowa chrzcielnica z 1587 roku oraz płyty nagrobkowe z XVI wieku. Na zewnętrznych ścianach świątyni wmurowane są epitafia i płyty nagrobne z końca XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Chobienia.