Chobienia – kościół św Piotra i Pawła

Historia

   Kościół św. Piotra i Pawła po raz pierwszy wzmiankowany był bezpośrednio w 1446 roku, choć już w 1259 roku jako świadek na dokumencie wystąpił miejscowy kapłan o imieniu Clemens. Zbudowany został zapewne w pierwszej połowie XIII wieku, a najpóźniej przed 1259 rokiem. W XIV wieku powiększony został o prezbiterium. Świątynię przebudowano w latach 1584-1587 przy udziale Georga von Kottwitza młodszego. W 1616 i w 1722 roku budowla spłonęła. Wieżę odbudowano w 1620, a cały kościół ponownie w 1724 roku. W latach 1725-1727 wykonano także nowe wyposażenie na koszt urzędników z cesarskiej faktorii solnej.

Architektura

   Kościół usytuowano nad Odrą, w odległości około kilometra na północ od Chobieni. Pierwotnie był typową dla XIII-wiecznego Śląska parafialną budowlą o prostokątnej w planie nawie o wymiarach 12,1 x 11,5 metra, powiększoną w XIV wieku o węższe i zapewne niższe prezbiterium, także wzniesione na planie prostokąta. W XVI wieku na osi elewacji zachodniej dostawiono masywną wieżę o rzucie prostokątnym, przechodzącym w oktagon. Korpus nawowy został oskarpowany i zwieńczony dachem dwuspadowym, wieża zaś została nakryta hełmem ostrosłupowym.

Stan obecny

   Z pierwotnego kościoła zachowały się tylko fundamenty i fragmenty przyziemne murów, nadbudowane i powiększone o wieżę w XVI wieku. W pełni nowożytnymi elementami są: trójbocznie zakończone prezbiterium oraz przylegająca do korpusu zakrystia i dwie kapice. Wewnątrz zachowała się zabytkowa chrzcielnica z 1587 roku oraz płyty nagrobkowe z XVI wieku. Na zewnętrznych ścianach świątyni wmurowane są epitafia i płyty nagrobne z końca XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości B-G), Wrocław 1990.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Strona internetowa zabytek.pl, Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. Chobienia.