Bardo – most

Historia

Historia pierwszej przeprawy łączącej dwa brzegi Nysy Kłodzkiej, jeszcze drewnianej, sięga średniowiecza. Obecny kamienny rozpoczęto wznosić w 1515 roku. Już w 1589 roku przeszedł renowację lub przebudowę, a jego dzisiejszy wygląd zawdzięczamy częściowej przebudowie z 1908 roku.  Zniszczony w 1945 roku przez uciekających Niemców został odbudowany w 1950 roku. W 1997 roku most oparł się wielkiej powodzi, której fala kulminacyjna mierzyła 11 metrów. Rzeka przelewała się wówczas górą budowli, zrywając niektóre z kamiennych płyt.

Architektura

Most jest budowlą trójprzęsłową,  kamienną, przesklepioną ostrołukowo na pięciu arkadach i osadzoną na potężnych filarach z ostrogami od strony płynącego nurtu rzeki.

pokaż most na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.