Zemīte – kościół

Historia

Kościół po raz pierwszy wspomniany został w dokumentach historycznych w 1567 roku. W 1967 roku znajdował się już w stanie postępującej ruiny,  jednak dzięki inicjatywie lokalnej społeczności został wyremontowany.

Architektura

Budowla składa się z prostokątnej nawy zakończonej niewyodrębnionym zewnętrznie i zakończonym trójbocznie prezbiterium oraz wieży od strony zachodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego