Vāne – kościół

Historia

Pierwszy, drewniany jeszcze kościół w Vāne został zbudowany przez Solomona Heningsa w 1573 roku. Dzisiejszą kamienną świątynię wzniesiono dopiero w latach 1653-1663 roku przez jego syna Gotharda Hinginga.

Architektura

Kościół jest budowlą orientowaną, składającą się z prostokątnej nawy z prezbiterium zakończonym od wschodu wielobocznie i wieży od strony zachodniej.  Pomimo późnej daty budowy posiada wyraźne cechy gotyckie np. ostrołukowy portal wejściowy, czy małe i wąskie otwory okienne w masywnej wieży.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego